Telefon/Fax: +381 (0)11 3558--576,  +381 (0)11 3558--586          Telefon: +381 (0)11 3058 - 966, +381 (0)11 3058 - 967
Mobilni telefon: 065/355-8586
INDUSTRIJSKA ELEKTRONIKA I AUTOMATIKA - Frekventni regulatori, Servo drajveri i motori, Termoregulatori, Brojači, Tajmeri, Panelmetri, Rotacioni enkoderi, Merne letve i DPP, Induktivni senzori, Kapacitivni senzori, Hall Senzori, Foto ćelije, PLC, Operator paneli, Touch panel


Ovaj sajt se više ne ažurira!
>>Posetite novi sajt SAH Electronics-a www.sah.rs <<
Panelmetri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENC Frekventi regulatori,
INVT Frekventni regulatori,
EMHEATER Frekventni regulatori,
XINJE Servo drajveri i motori,
Soft starteri,
Dodatna oprema za frekventne regulatore

Kočioni otpornici u Aluminijumskom kučištu, Kočioni otpornici u keramičkom kučištu, Kočioni moduli, Ulazni filteri, Potenciometri
VF motori sa vazdušnim hlađenjem vretena
VF motori sa vodenim hlađenjem vretena
SKLOPNA TEHNIKA
Tasteri i Prekidači, Sklopke,
Relei i podnožja, SSR
Elektriomagneti, Ventilatori
Konektori, Krajnji prekidači,
Grebenasti prekidači
Razvodne kutije i Elektro ormani

Vodotporne kutije IP65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termoregulatori
             i              
Regulatori vlage

 

 

 

 

 

 

 

Merni instrumenti

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Signalni i Alarmni elementi

 

 

 

 

Brojači

Vremenski relei

 


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Rotacioni enkoderi,
Elastične spojnice,
Merni točkovi,
Komandni pult,
Merne letve i DPP
,

 

 

>>Industrijska automatizacija<<
XINJE
PLC, Operator paneli (HMI)ARRAY
PLC, Operator panel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperaturne
sonde

 


>>Senzori<<
InduktivniLinearni induktivniHall, Kapacitivni Fotoćelije, Kolor mark,  Pritisak,  Nivo, Davači sile
 

>>Industrijska napajanja<<
   
 

 

 

 

   
 

 

 

 

   
 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
                                    Senzori vlage i temperature