SAH electronics d.o.o. Beograd

RADNO VREME SA STRANKAMA od 9h 30m do 16h 30m

Podaci o firmi

GPS KOORDINATE N 44,7859810o E 20,4211046o

Pun naziv firme

SAH electronics d.o.o.

Ulica i broj

Paštrovićeva 8A

Mesto i poštanski broj

Beograd, 11030

Telefon / Fax

+381 (0)11 3558 – 576

+381 (0)11 3558 – 586

Telefon

+381 (0)11 3058 - 966
+381 (0)11 3058 - 967

Email office@sah.rs
nikola@sah.rs        (Komercijala)

aleksandar@sah.rs (Komercijala)
steva@sah.rs          (PLC, Op panel, TouchScreen)
mirko@sah.rs        (Frekventni regulatori, Termoregulatori,...)
sanja@sah.rs          (Opšti poslovi, Knjigovdstvo)

Poreski identifikacioni broj (PIB)

105414635

Matični broj

20374314

Šifra delatnosti

33020

Račun kod banke

220-114242-67, ProCredit Bank Srbija

275-220855206-05, SOCIETE GENERALE Srbija

Vlasnik i odgovorno lice za zastupanje

Dragan Filipović

Preduzeće je obveznik PDV-a, broj potvrde

38478237

>> Preuzmite podatke o firmi i potvrdu o PDV-u <<

>>Preuzmite APR rešenje<<