Signalni Tasteri i Prekidači

     

>> Za više informacija posetite naš novi veb sajt www.sah.co.rs <<

      

     
     

START/STOP taster LA115-B1

bez signalne sijalice

SART/STOP taster LA115-B1

sa signalnom sijalicom

SART/STOP taster LA115-B5

sa signalnom sijalicom

     

Tasteri LA115-B2 serije

bez signalne sijalice

Prekidači LA115-B2 serije

bez signalne sijalice

Tasteri LA115-B2 serije

sa signalnom sijalicom

Prekidači LA115-B2 serije

sa signalnom sijalicom

Tasteri LA115C serije

   sa signalnom sijalicom        

Tasteri GXB2 serije
bez signalne sijalice
   

Metalni taster MP16S/F-2J-E

sa belim svetlom 24VDC

Metalni taster MP16S/F-2J-E

sa plavim svetlom 24VDC

Metalni taster MP16S/F-2J-E

sa zelenim svetlom 24VDC

     

Metalni taster MP16S/F-2J-E

sa crvenim svetlom 24VDC

Metalni taster MP16S/F-2J-E

sa žutim svetlom 24VDC

Metalni taster MP16S/F-2J

     

     

Metalni taster MP16S/F-2

     

Metalni taster MP12S/B-2
 

Metalni taster YL213-05

      

     
     

HB2 serija tastera

Bez signalne sijalice

HB2 serija tastera

Sa signalnom sijalicom

START/STOP 

            

     

HB2 serija preklopnih tastera

Bez signalne sijalice

HB2 serija preklopnih prekidača

Bez signalne sijalice

HB2 serija preklopnih prekidača

     Sa signalnom sijalicom

     

SVESTOP (Pečurke)

         Bez signalne sijalice

Toggle switch 1021 

Bez signalne sijalice

Toggle switch 1221

Bez signalne sijalice

Ostalo
     

APBB-22 START/STOP

Sa signalnom sijalicom

Joystick (Palica)

         

Nagazne papuče

         

     
 

Plovci