SR Serija

>> Za više informacija posetite naš novi veb sajt www.sah.co.rs <<

         

         

   SR Mini PLC serija je programibilni logički kontroler, koji se programira sa FBD (Function Block Diagram). FBD je jednostavniji za upotrebu i učenje od klasičnog programiranja PLC-a (Ladder diagram and instruction). Uređaj je osmišljen kao tradicionalni PLC kombinovan sa LCD panelom. PLC se programira sa pripadajučim programom, ili sa samog LCD panela putem funkcijskih tastera.
              
UPUTSTVA
                   
Uputstvo za programiranje i povezivanje Uvod u priključenje senzora na PLC SR serije
           
PROGRAMIRANJE PLC-a
                         
SuperCAD (Windows XP) Super CAD (Vista) SuperCAD 2005
OPC SERVER za podršku OPC funkcijama Drajver za USB kabl za Programiranje
                              
PRIMERI
                                     
Kontrola spolnjeg osvetljenja Kontrola spolnjeg i unutrašnjeg osvetljenja Start motroa ZVEZDA/TROUGAO
Kontrola sistema za Klimatizaciju   Kontrola automatskog lifta
 
PLC
             
Karakteristike Dimenzije i priključenje
     
MODULI PROŠIRENJA
     
Karakteristike   Dimenzije i priključenje
     
  DODATNA OPREMA  
(LCD paneli, kabl za programiranje, i sl.)

 

PLC
Karakteristike
  SR-12MRDC/SR-22MRDC SR-12MTDC/SR-22MTDC

Napajanje

DC12/24V

Digitalni ulaz

Napon

DC 10-24V

Struja

< 1mA

Analogni ulaz

0-10VDC

Izlazi

Relejni

10A max

Tranzistroski NPN

< 80VDC Max. 2A

Radni uslovi

 

 

Radna temperatura

-20 ~ 70 oC

Temperatura skladištenja

-40 ~ 70 oC

Zaštita

IP20

RTC

Max ±5S/dan

Montaža

DIN šina 35mm

Programska memorija

Tajmeri

128

Brojači

128

Funkcionalni blokovi

128

RTC interval

128

Kapacitet

64K

Gore ▲

 

Dimenzije i Priključenje
 
1. Napajanje (100~240VAC ili 12~24VDC)
2. Ulazni priključci
3. Tasteri za rad sa displejem
4. Komunikacioni priključak
5. Izlazni priključci
6. LCD displej  
SR-12M  SR-22M 
   
Digitalni ulazi
   
Analogni ulazi 
   
Relejni izlazi 
   
 
Tranzistorski izlazi
 
Gore ▲

   

PROŠIRENJA

 

Karakteristike modula proširenja
  SR-20ERD SR-20ETD

Napajanje

DC12/24V

Digitalni ulaz

DC 10-24V< 1mA

Izlazi

Relejni max. 10A

Tranzistroski < 80VDC Max. 2A

Radni uslovi

 

 

Radna temperatura

-20 ~ 70 oC

Temperatura skladištenja

-40 ~ 70 oC

Zaštita

IP20

RTC

Max ±5S/dan

Montaža

DIN šina 35mm

Gore ▲

 

Dimenzije i Priključenje modula proširenja 
 
1. Napajanje proširenja
2. Priključne kleme ulaza
3. Konektor za spajanje narednog modula
4. Priključne kleme izlaza
5. Konektor za spajanja prethodnog modula,
    ili Procesorske jedinice
6. Led signalizacija napajanja
7. Mikroprekidači za podešavanje adrese proširenja
 
 
 
Povezivanje sa procesorom
Pomoću adaptera koji se dobijaju sa
modulom proširenja

Pomoću posebnog adaptera
za udaljenu vezu
 
Gore ▲

 

DODATNA OPREMA 
SR-WRT LCD panel (LCD panel 4 x 10 karaktera, za monitorisanje i pisanje programa) 
 
SR-HMI-B LCD panel (Programibilni LCD panel 4 x 10 karaktera, za definisanje funkcija po želji orisnika
SR-EHC (Adapter za udaljenu montažu LCD panela)
SR-ECBD (Kabl-adatper za povezivanje PLC-a i proširenja )
SR-DUSB (Komunikacioni kabl za programiranje SR serije) 
 
Gore ▲