Pitanja i odgovori

 

     Na pitanja koja postavite putem email datih u kontaktima, biće odgovoreno na ovoj stranici. Ovde se nalaze linkovi ka nekim pisanim dokumentima, slikama, dijagramima i crtežima kao odgovori na često postavljana pitanja.
Dileme za sve one buduće korisnike koji žele da saznaju malo više i malo bolje biće razjašnjene na ovoj stranici

 

Dielektrične konstante su datena određenoj temperaturi. Ukoliko se temperatura razlikuje od navedene onda će i dielektrična konstanta biti različita od navedene. Spisak možete naći u dokumentu Dielektrične konstante koji je dat po engleskim hemijskim nazivima materijala, ali se uz objašnjenje možete snaći.
BTU=0.000293 KWh     Često se pitate za moć hlađenja erkondišna. Britanska termalna jedinica (BTU) predstavlja količinu toplote koja je potrebna da se zagreje jedna funta vode sa temperature od 60°F na 61°F pri konstantnom pritisku od jedne atmosfere.

 

Ukoliko želite više možete koristiti program Convert V4.10 koji je pod GNU licencom. Možete proveriti postojanje novije verzije programa na http://www.joshmadison.com/software.

 

Smernice za kalibrisanje temperaturnih indikatora
po direktivama EU
Evropske direktive i standardi predstavljaju osnovu za savremeno poslovanje. Ovde je dat osnovni dokument u originalnom obliku koji se odnosi na poznate temperaturne davače
EA-10/11

 

Tabela emisivnosti raznih materijala (koristi se kod bezkontaktnih termometara)


Tabele vrednosti za temperaturne sonde

Pt-100

Termopar B-tip >>Platinum-30%Rhodium(+) Platinum-6%Rhodium(-)<<

Termopar E-tip >>Nickel-Chromium(+) Copper-Nickel(-)<<

Termopar J-tip >>Iron(+) Copper-Nickel(-)<<

Termopar K-tip >>Nickel-Chromium(+) Nickel-Aluminium(-)<<

Termopar N-tip >>Nickel-14,2%Chromium-1,4%Silicon(+) Nickel-4,4%Silicon0,1% Magnesium(-)<<

Termopar R-tip >>Platinum-13%Rhodium(+) Platinum(-)<<

Termopar S-tip >>Platinum-10%Rhodium(+) Platinum(-)<<

Termopar >>T-tip Copper(+) Copper-Nickel(-)<<

YuYao

Gore ▲