Inkrementalni rotacioni enkoderi, Elastične spojnice,

Merni točkovi, Merne letve i DPP

 

Inkrementalni rotacioni enkoderi
Elastične spojnice
Merni točkovi

Komandni pult

Merne letve
DPP