XC serija BD modula CPU jedince za posebne funkcije

>> Za više informacija posetite naš novi veb sajt www.sah.co.rs <<

 

XC-BD-COM XC-BD-SD
RS232 i RS485 komunikacioni port  Adapter za čitanje i pisanje ma mikroSD (TF). 
XC-BD-2AD2DA XC-BD-2AD2PT
2 x 14bit analogni ulaz(0~5VDC ili 0~10VDC)
2x10 Bit analogni izlaz (0~20mA ili 4~20mA)
 
PID funkcija
2 x 14bit analogni ulaz(0~5VDC ili 0~10VDC)
2 x Pt-100 ulaz -100.0~350.0
oC. 
 
XC-TBOX-BD
Mrežni adapter (Modbus/TCP protokol) 
            

 

XC-BD-COM

RS232 i RS485 komunikacioni port. RS232 i RS485 se ne mogu koristiti istovremeno.

Modul se koristi kao COM3.
Detaljnije je dato u uputstvu za BD module.

1. Otvorite poklopac sa leves strane PLC-a

2. Umetnite BD modul u odgovarajući konektor

3. Učvrstite modul sa priloženim vijcima i vratite poklopac na njegovo mesto.

 

 

XC-BD-SD

Adapter za čitanje i pisanje na mikroSD (TF).

Kartica pre korišćenja mora biti formatirana na PC računaru u FAT16 sistemu.

Podržani kapaciteti do 2GB.

Detaljnije je dato u uputstvu za BD module.

Gore ▲

 

XC-BD-2AD2DA

2 x 14bit AD. Ulaz može biti 0~5VDC ili 0~10VDC (bira se prilikom konfiguracije modula).

2 x 10 Bit analogni izlaz 0~20mA ili 4~20mA  (bira se prilikom konfiguracije modula).

PID funkcija
Detaljnije je dato u uputstvu za BD module.

1. Otvorite poklopac sa leves strane PLC-a

2. Umetnite BD modul u odgovarajući konektor

3. Učvrstite modul sa priloženim vijcima i vratite poklopac na njegovo mesto.

Karakteristike naponskog ulaza

Opseg

0~5 V ili 0~10V

Rezolucija

1/16383 (14 bit)

Format podataka

14bit podatak 0~16383

Preciznost integracije

±0.8% punog opsega

Vreme skana

<15ms po kanalu

Vrednost PID-a

0~1023

Karakteristike strujnog izlaza

Opseg

0~20 mA ili 4~20mA (opterećenje izlaza manje od 500Ω)

Rezolucija

1/1023 (10 bit)

Format podataka

10bit podatak 0~1023

Preciznost integracije

±0.8% punog opsega

Vreme skana

<3ms po kanalu

Gore ▲

 

XC-BD-2AD2PT

 

2 x 14bit AD. Ulaz može biti 0~5VDC ili 0~10VDC (bira se prilikom konfiguracije modula).

2 x Pt-100 ulaz -100.0~350.0 oC.

PID funkcija
Detaljnije je dato u uputstvu za BD module.
 

1. Otvorite poklopac sa leves strane PLC-a

2. Umetnite BD modul u odgovarajući konektor

3. Učvrstite modul sa priloženim vijcima i vratite poklopac na njegovo mesto.

Karakteristike naponskog ulaza

Opseg

0~5 V ili 0~10V

Rezolucija

1/16383 (14 bit)

Format podataka

14bit podatak 0~16383

Preciznost integracije

±0.8% punog opsega

Vreme skana

<15ms po kanalu

Vrednost PID-a

0~4095

Karakteristike Pt-100 ulaza

Opseg

-100~350oC

Rezolucija

0.1oC

Format podataka

-1000~3500

Preciznost integracije

±0.8% punog opsega

Vreme skana

<15ms po kanalu

Vrednost PID-a

0~4095

Gore ▲

 

XC-TBOX-BD

  Modbus/TCP protocol 

 

Uputstvo

1. Otvorite poklopac sa leves strane PLC-a

2. Umetnite BD modul u odgovarajući konektor

3. Učvrstite modul sa priloženim vijcima i vratite poklopac na njegovo mesto.

Gore ▲